Dobry Dukat

Organizatorzy akcji


Regulamin

foto

Regulamin akcji UNICEF „ Reszta w Twoich rękach” 2013


Przedmiot i cel akcji.

1. Przedmiotem akcji charytatywnej „Reszta w Twoich rękach” („Akcja”) organizowanej przez UNICEF i  Mennicę  jest  wprowadzenie do obiegu na terenie Polski, na czas określony, żetonów monetarnych o nazwie „Dobry Dukat”, tj. od 12.04.2013 r. do 31.08.2013 r. wyprodukowanych  przez Mennicę Polską S.A. z siedzibą  w Warszawie.

2. Celem akcji „Reszta w Twoich rękach” jest zebranie środków na rzecz zapewnienia dzieciom podstawowych szczepień w ramach programów pomocy prowadzonych przez UNICEF..
3. ”Dobry Dukat”, o którym mowa w ust. 1, będzie miał postać żetonu pamiątkowego o nominale 5 (słownie: pięć) Dobrych Dukatów. Awers żetonu przedstawia: nominał, nazwę żetonu, termin honorowania, logotyp UNICEF, a jego rewers: motyw dziecięcy i nazwę akcji „Reszta w Twoich Rękach”.

 
Charakter prawny emisji.

4. Producentem żetonów jest Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Dystrybutorem i emitentem żetonów jest Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. („Mennica”).
5. Żeton „Dobry Dukat” w okresie obowiązywania Akcji nie zastępuje prawnych środków płatniczych obowiązujących na terenie RP.
6. Uczestnictwo w Akcji ma charakter całkowicie dobrowolny.


Wymiana żetonów "Dobry Dukat".

7. Punkty handlowo-usługowe uczestniczące w Akcji :

a) mają prawo do oferowania swoim Klientom nabycia żetonów.
b) żetony nie będą podlegały wymianie ani zwrotowi na oferowane, przez punkty handlowo – usługowe uczestniczące w Akcji, usługi i towary.

8. Sieć punktów biorących udział w Akcji oznaczona zostanie naklejkami „Dobry Dukat”, ponadto lista wszystkich punktów biorących udział w Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. ul. Żelazna 56, 00-958 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.dobrydukat.pl
9. Informacja o punktach handlowo – usługowych, które uczestniczyć będą w Akcji z powyższymi ograniczeniami, dostępna będzie na stronie www.dobrydukat.pl oraz w danym punkcie handlowo-usługowym na materiałach promocyjno-informacyjnych.


Czas trwania akcji.

10. Czas trwania Akcji ustala się na okres od 12 kwietnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.


Zasięg terytorialny akcji.

11. Akcja odbywa się na terenie Polski.


Inne postanowienia.

13. Mennica zastrzega sobie prawo do przerwania Akcji bez podawania przyczyn. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.dukatlokalny.pl www.mennica.com.pl oraz publikacji prasowych.
14. Zasady niniejszej Akcji oraz wizerunek emitowanych żetonów podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Posługiwanie się wizerunkiem emitowanego przez Mennicę żetonu, jego nazwą, jak i poszczególnymi elementami wymaga pisemnej zgody Mennicy.
16. Emisji „Dobrych Dukatów” może towarzyszyć emisja kolekcjonerskiego dukata w wersji srebrnej lub złotej. Żetony kolekcjonerskie w wersji srebrnej lub złotej, o których mowa powyżej nie będą podlegały wymianie na towary lub usługi, ani zwrotowi.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.